• Fri. Jul 1st, 2022

Limuel – flowers [Prod. By Phenzy] (Lyrics)

ByAfrica Billboard

Aug 15, 2021
flowers

VERSE 1

Me hea ɔdɔ o 2x

Sɛnea abɔfra kiti kiti hea ne na

Me hea mmoa o 2x

Sɛnea okada man hea ne okada

Na obi nso me mu o 2x

Na won som som nya ne nipa

Nti kyereme ɔdɔ 2x.

 

CHORUS

Ma me nyɛ sɛ flowers oo oo

Ma me nyɛ sɛ flowers oo oo

Ma me nyɛ sɛ flowers oo oo

Ma me nyɛ sɛ flowers oo oo

 

VERSE 2

So you for hold unto my hand and take me climb the highest mountain.

Fri’sɛ nea ɔforo dua pa na yɛ pea nu.

Nea ɔbɔ ne ho mmɔden yɛn sain nu

Brother brother hold unto my hand so we go climb the highest mountain.

Fri’sɛ nea ɔforo dua pa na yɛ pea nu.

Nea ɔbɔ ne ho mmɔden yɛn sain nu.

 

Nti Me hea ɔdɔ o (2x)

Sɛnea abɔfra kiti kiti hea ne na

Me hea mmoa o (2x)

Sɛnea okada man hea ne okada

Na obi nso me mu o (2x)

Na won som som nya ne nipa

Nti kyereme ɔdɔ (2x)

 

CHORUS

Ma me nyɛ sɛ flowers oo oo

Ma me nyɛ sɛ flowers oo oo

Ma me nyɛ sɛ flowers oo oo

Ma me nyɛ sɛ flowers oo oo

 

BRIDGE

Tɔ nsuo go me su

M’awia mmɔ me su  2x

Na sɔ me nsa yɛnni asa, yɛn nka bom

Sɔ me nsa ,yɛnni asa ,yɛn nyin bom

Enam dua so na anoma di hu suru

Nti yɛsrɛ adom nyira nsuo ma’nu ntɔ ngu yɛn su,na yɛ tumi anyin daada.

Na y3 tumi ayɛ fɛ daada ma y3tumi ay3s3 flowers oo.

 

CHORUS

Ma me nyɛ sɛ flowers oo oo

Ma me nyɛ sɛ flowers oo oo

Ma me nyɛ sɛ flowers oo oo

Ma me nyɛ sɛ flowers oo oo

Share
WhatsApp (+233) 0209089110
Email: info@africabillboard.com